Å bruke merker i brukerprofilen

Å bruke merker i brukerprofilen

Screenshot how to use User Tags in eye-share Workflow. Tag overview.

Har du noen gang tenkt på hvordan en liten funksjon som merking av brukerprofiler kan forbedre måten du organiserer og administrerer brukerrettigheter på?

Med merker (tags) kan du skreddersy tilgangsnivåer til individuelle brukere eller grupper uten å komplisere systemet. Enten det er å tildele midlertidige fullmakter eller justere tilganger basert på prosjektbehov, gjør merker det mulig med noen få klikk. Tenk deg enkelheten ved å legge til et merke for å gi et teammedlem ekstra ansvar, og deretter bare fjerne den når oppgaven er fullført. Uten å måtte omstrukturere hele godkjenningsregelsettet.

 

I motsetning til faste kategorier som avdeling eller stilling, som begrenser brukeren til én verdi, tilbyr tags ubegrensede muligheter for tilpasning. Dette betyr at du kan kombinere merker for å skape komplekse, men forståelige, tilgangsstrukturer som enkelt kan tilpasses når behovene endrer seg.

 

Utvidet dokumenttilgang med merker

Et spennende aspekt ved bruk av merker er muligheten til å koble dem til utvidet dokumenttilgang. Ved å navngi et merke på en måte som reflekterer tilgangsnivået, kan du enkelt gi eller fjerne merket til bestemte dokumentgrupper for en bruker, uten å måtte endre de grunnleggende tilgangsinnstillingene.

 

Har du lyst på flere, smart eye-share tips?

Bli med i eye-share Community! Bli med i et nettverk av eye-share eksperter og kunder der vi utveksler tips, deltar i diskusjoner og deler beste praksis.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev